Публикации

Dziekoński, Mieczysław 2012. „Dwujęzyczność imigrantów słowiańskich w Niemczech”. In P. Stankovska, M. Wtorkowska & J. Pallay Individualna in kolektivna dvojezičnost. . Univerza v Ljubljani. Filozofska fakulteta 2012, Slavica Slovenica. ISBN 978-961-237-557-7 , S .268- 281.

Maria Dziekońska & Mieczysław Dziekoński 2012. „Die Situation der Slowenen in Deutschland.” Slovenski jezik v stiku evropskega podonavskega in alpskega prostora. Mednarodni znastveni simpozij. Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru. Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju / Slowenisches Wissenschaftsinstitut in Wien. ISBN 978-961-6930-18-5. S. 230 – 250

Maria Dziekońska & Mieczysław Dziekoński 2013. „Nationale Minderheiten in Osteuropa am Beispiel von Polen und Ungarn.” In G. Gornig & A. M. Rafael (Hrsg.) Minderheitenschutz. Eine interdisziplinäre Betrachtung. Schriftenreihe Europäische Studien. Band 3. Philipps-Universität Marburg, Institut für öffentliches Recht, Klages Verlag. ISBN 978-3-7813-9012-6, S. 149-197.

Mieczysław Dziekoński, Emil Tokarz, Leszka Moszyńskiego fasycynacje południem Słowiańszczyzny. Triesteńscy Chorwaci. Studia Rossica Gedanensia, Uniwersytet Gdański, Konferenz Gdańsk 18.-19.11.2016, ISSN 2449-6715, S. 529-534.

Mieczysław Dziekoński, Emil Tokarz, Język diaspory jako czynnik tożsamości narodowej Chorwatów Triesteńskich. In: Świat za tekstem. Red. J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa. Wyd. „Śląsk”. Katowice 2017, ISBN 978-83-7164-956-1, s. 151-166.

Mieczyslaw Dziekonski, Die kroatische Diaspora im heutigen Triest, In: Med didaktiko slovenskega jezika in poezijo, ZORA 119, Maribor 2017, ISBN 978-961-286-005-9, s. 204 – 223.

Mieczyslaw Dziekonski, Status der montenegrinischen Sprache in der Bundesrepublik Deutschland. Konferenz „Prve cetinjske filološke dane“, Cetinje, 07.-08. September 2017.

Mieczyslaw Dziekonski, Tożsamość językowa i narodowa w Bośni i Hercegowinie po 1990 r. (In Vorbereitung)